Strona domowa » Syr » Zawory » Szukaj

Przepustowość
Obliczenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa dla wybranego czynnika roboczego i parametrów pracy

Dobór jest możliwy dla powietrza, pary wodnej nasyconej oraz wody

Dobór zaworu bezpieczeństwa z uwagi na zabezpieczane urządzenie -
wymagane parametry urządzenia (np. moc kotła) i instalacji.

Dobór możliwy jest dla:

  • pary wodnej nasyconej
  • mocy cieplnej (para)
  • mocy (para + woda)
  • wymiennika woda-woda (wg PN-B-02414:1999)
  • wymiennika para-woda
  • powietrza
  • wody
  • rozszerzalności cieplnej wody