Zawory bezpieczeństwa SYR - Dobór do instalacji

Strona domowa » Syr » Zawory » Szukaj » Instalacja

W razie znalezienia nieścisłości prosimy o kontakt na info@husty.pl

Para wodna nasycona
Przepustowość - przepływ pary wodnej nasyconej

Dobór urządzeń

Moc para
Moc cieplna - przepływ pary wodnej nasyconej

Dobór urządzeń

Moc para + woda
Moc cieplna - przepływ mieszkanki parowo-wodnej

Dobór urządzeń

Powietrze
Przepustowość - wydajność sprężarki/ przepływ sprężonego powietrza

Dobór urządzeń

Woda
Przepustowość dla przepływu wody

Dobór urządzeń

Rozszerzalność cieplna
Rozszerzalność cieplna instalacji wodnych

Dobór urządzeń

Wymiennik (para - woda)
 

Dobór urządzeń

Wymiennik woda - woda
Wymiennik woda - woda (PN-B-02414)

Dobór urządzeń