Zmiękczacze/Demineralizatory wody grzewczej 3200 SYR

Strona domowa » Syr » Zmiękczacze/Deminaralizatory » Szukaj

Wybierz typ doboru

Zalecamy opcje "Dobór automatyczny". W sytuacji, gdy dobór automatyczny nie wskaże urządzenia należy skorzystać z opcji "Wybór urządzenia"

Dobór automatyczny
Dlaczego?

Automatyczny dobór wielkości urządzenia po wprowadzenia parametrów doboru.

Wybór urządzenia
Dlaczego?

Po wprowadzeniu parametrów możliwość wyboru wielkości urządzenia i ilości dodatkowych wkładów z granulatem, niezbędnych do napełnienia zładu instalacji wodą uzdatnioną.