Strona domowa » Spirotech » Spirovent » Pomoc liniowe

Przykłady instalacji separatorów mikropęcherzy powietrza w różnych typach instalacji

Mosiężny separator mikropęcherzy powietrza w instalacji grzewczej:

Pionowy mosiężny separator mikropęcherzy powietrza w instalacji grzewczej:

Mosiężny separator mikropęcherzy powietrza w instalacji chłodniczej

Stalowy separator mikropęcherzy powietrza w instalacji grzewczej:

Stalowy separator mikropęcherzy powietrza w instalacji chłodniczej: