Strona domowa » Spirotech » Spirovent » Liniowe a podciśnieniowe

Separatory liniowe (przepływowe)
Dlaczego separatory liniowe?

Należy przyjąć, że separatory liniowe można efektywnie stosować przy maksymalnej wysokości statycznej ≤ 15 m w instalacjach grzewczych i ≤ 5 m w instalacjach chłodniczych (ciśnienie instalacyjne nie powinno być wyższe niż ok. 2,5 bara w układach grzewczych i ok. 0.8 bar w chłodniczych). Powyżej przyjętych wysokości skuteczniejszy będzie separator podciśnieniowy. W przypadku nietypowych sytuacji prosimy o kontakt.

Separatory podciśnieniowe
Dlaczego separatory podciśnieniowe?

Należy stosować gdy ciśnienie statyczne/instalacyjne jest zbyt wysokie dla efektywnej pracy separatorów liniowych. Oraz wszędzie tam, gdzie z jakiegoś powodu nie można zastosować separatora liniowego (np. brak miejsca) i/lub instalacja ma skomplikowany układ (wiele odgałęzień), małą prędkość przepływu czynnika. Separator podciśnieniowy usuwa wszystkie gazy rozpuszczone w wodzie - jest najskuteczniejszym separatorem powietrza.

Zakres stosowania separatorów liniowych a podciśnieniowych: